« 2008年8月 | トップページ | 2008年10月 »

2008年9月

語彙の学習(10)


181
สามี サーミー 夫


182
คุณปู่ クンプー 祖父(父方)


183
คุณย่า クnヤー 祖母(父方)


184
คุณลุง クnルng 伯父(父母の兄)


185
คุณป้า クnパー 伯母(父母の姉)


186
ภรรยา パnラヤー 妻


187
คุณตา クnター 祖父(母方)


188
คุณยาย クnヤーイ 祖母(母方)


189
คุณอา クnアー 叔父・叔母(父の弟妹)


190
คุณน้า クnナー 叔父・叔母(母の弟妹)


191
ครอบครัว クローpクルーア 家族


192
พี่ ピー 年長者


193
พี่ชาย ピーチャイ 兄


194
พี่สาว ピーサオ 姉


195
น้อง ノーng 年少者


196
น้องชาย ノーngチャイ 弟


197
น้องสาว ノーngサーオ 妹


198
หลาน ラーn 孫


199
เมีย ミーア 妻


200
แฟน フェーn 配偶者,恋人

続きを読む "語彙の学習(10)"

| | コメント (2) | トラックバック (0)

語彙の学習(9)


161
ผู้ プー 人


162
ชาย チャーイ 男


163
หญิง イn 女


164
ผู้ชาย プーチャーイ 男の人


165
ผู้หญิง プーイn 女の人


166
พ่อ ポー 父


167
แม่ メー 母


168
ลูก ルーk 子ども(親に対する)


169
ลูกชาย ルーkチャーイ 息子


170
สาว サーオ 少女


171
ลูกสาว ルーkサーオ 娘


172
ผู้ใหญ่ プーヤイ 大人


173
เด็ก デk 子ども(大人に対する)


174
เพื่อน プアn 友だち


175
เด็กอ่อน デkオーn 赤ちゃん


176
ร้องไห้ ローngハイ 泣く


177
หัวเราะ フアロ 笑う


178
ยิ้ม イm ほほえむ


179
รัก ラk 愛する


180
น่ารัก ナーラk かわいい


続きを読む "語彙の学習(9)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(8)


141
ตัว トゥア 体


142
มือ ムー 手


143
เท้า タオ 足


144
ขา カー 脚


145
หัว フア 頭


146
หน้า ナー 顔


147
ตา ター 目


148
ปาก パーk 口


149
จมูก チャムk


150
หู フー 耳


151
ฟัน ファn 歯


152
มี ミー 持つ,ある


153
อยู่ ユー ある


154
โต トー 大きい


155
ใหญ่ ヤイ 大きい


156
เล็ก レk 小さい


157
ยาว ヤーオ 長い


158
สั้น サn 短い


159
เร็ว レオ 速い


160
ช้า チャー 遅い(スピードが)


続きを読む "語彙の学習(8)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(7)


121
นก ノk 鳥


122
ไก่ カイ 鶏


123
นกฮูก ノkホーk フクロウ


124
แมลง マレーng 虫


125แมลงวัน マレーngワn ハエ


126
แมลงปอ マレーngポー トンボ


127
แมลงสาบ マレーngサーp ゴキブリ


128
ยุง ユng 蚊


129
ผึ้ง プng ハチ


130
มด モッt アリ


131
ผี ピー 精霊,お化け


132
เสื้อ スーア 服,布


133
ผีเสื้อ ピースーア チョウ


134
ปลา プラー 魚


135
กุ้ง クng エビ


136
ปู プー カニ


137
หมึก ムk インク


138
ปลาหมึก プラームk イカ


139
บิน ビn 飛ぶ


140
ว่ายน้ำ ワーイナーm 泳ぐ


続きを読む "語彙の学習(7)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(6)


101
สัตว์ サッt 動物

102หมา マー 犬

103แมว メーオ 猫

104ม้า マー 馬

105วัว ウア 牛

106ช้าง チャーng 象

107หนู ヌー ネズミ

108ควาย クウァーイ 水牛

109หมู ムー 豚

110
หมี ミー クマ

111ลิง リng 猿

112เสือ スーア トラ

113สิงโต シngトー ライオン

114งู ングー 蛇

115เต่า タオ カメ

116กบ コp カエル

117เดิน ドゥーn 歩く

118วิ่ง ウィng 走る

119กระโดด クラドーt はねる

120นอน ノーn 寝る

続きを読む "語彙の学習(6)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

例文の楽しみ

 このブログでも何回か言及した千野栄一『外国語上達法』に,よい学習書の条件があげられています。

 ① 課題をスモールステップで構成されていること。あまりにも次々と新しいことが出てきて,学習者が絶望しないようになっていること。

② 学習者が,自分の学習がどの地点まで来ているか,常に確認できるようにして,「ああ,ここまでわかった,一つ山を越えた」という達成感を得られる教材。

③ 語彙が精選され,新出単語には必ず訳がついていること。「語学は徹底的に辞書を引かなければならない」というのは,少なくとも初歩の段階では,誤った学習法である。最初は,とにかく与えられた意味を覚えることが重要である。

④ 文法は,重要なもの,易しいものから順に並んでいなければならない。往々にして,重要なものほど難しい場合があるが,そのときは易しいものを優先すること。また,例外的なことと基本的なことの区別が,はっきりとなされていること。

⑤ 単語にしろ,文法にしろ,大切な項目は早い時期にでてきて,その後,繰り返し出てくるようになっていること。覚えた単語や文法が二度と出てこないのでは,せっかく覚えた努力が報われない。単語は絶えず繰り返し登場させることで,定着を確実にし,また,学習者に再出の喜びを味わわせる。

⑥ 毎回,一定量の学習がしやすいように,各課の量が一定であること。

⑦ 例文は,断片的なものよりも,意味のまとまりのあるスキットで構成されているのがよい。そうなっていれば,テープを聞いて覚える場合に覚えやすい。また,文法を学習させるために無理矢理作った文よりも,実際にそのまま使える例文がよい。

⑧ イラストやデザインに工夫があるのもよいが,もっとも重要なのは,例文の面白さである。

続きを読む "例文の楽しみ"

| | コメント (2) | トラックバック (0)

語彙の学習の方針

語学において,語彙の学習は重要です。

最重要と言ってもいい。

でも語彙の学習は辛い

第一,つまらない

そして果てしがない

この辛い作業をどのようにして続けていくか…。

続きを読む "語彙の学習の方針"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(5)


081
นัก ナk (~を職業とする)人

082
เรียน リアn 学ぶ・勉強する

083
ร้อง ローng 歌う

084
เต้น テn 踊る

085
นักเรียน ナkリアn 生徒・学生(小中学校)

086
นักร้อง ナkローng 歌手

087
นักเต้น ナkテn ダンサー

088
ทำ タm する・作る

089
งาน ンガーn 仕事

090
ทำงาน タmンガーn 働く

091
พนักงาน パナkンガーn 従業員

092
บริษัท ボーリサt 会社

093
พนักงานบริษัท パナkンガーnボーリサt 会社員

094
มวย ムアイ ボクシング

095
การเมือง カーnムアng 政治

096
นักมวย ナkムアイ ボクサー

097
นักการเมือง ナkカーnムアng 政治家

098
ตำรวจ タmルアt 警察官

099
ทหาร タハーn 軍人

100
อาจารย์ アーチャーn 先生・教授

続きを読む "語彙の学習(5)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(4)

061นี่ ニー これ

062
นั่น ナn それ

063โน่น ノーn あれ

064นี้ ニー この

065นั้น ナn その

066โน้น ノーn あの

067อะไร アライ 何

068ใคร クライ だれ

069ปล่า いいえ

070ก็ コー ~も

071กระเป๋า クラッパオ かばん,袋

072เงิน グn お金

073กระเป๋าเงิน クラッパオグn 財布

074นาฬิกา ナーリカー 時計

075แหวน ウェーn 指輪

076โทรศัพท์ トーラサp 電話

077โทรทัศน์ トーラタt テレビ

078ทีวี ティーウィー テレビ(TV)

079คอมพิวเตอร์ コンピウトー コンピューター

080ของ コーng ~の(所有)

続きを読む "語彙の学習(4)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(3)


041
ประเทศ プラテーt 国,国家

042เมือง ムアng 国

043อังกฤษ アンkリーt イギリス

044ฝรั่งเศส ファランセーt フランス

045เยอรมัน イェールマn ドイツ

046เมืองไทย ムアngタイ タイ国

047ลาว ラオ ラオス

048ต่าง ターng 異なる

049ต่างประเทศ ターngプラテーt 外国

050จะ チャ 〔未然を表す助辞〕

051ไป パイ 行く

052มา マー 来る

053ไหม マイ 〔疑問を表す終助辞〕

054หรือเปล่า ループラオ 〔疑問を表す終助辞〕

055ใช่ไหม チャイマイ 〔疑問を表す終助辞〕

056จาก チャーク ~から

057ที่ ティー ~ところ(場所を表す)

058ไหน ナイ どの(指示形容詞)

059ที่ไหน ティーナイ どこ

060ไม่ マイ 〔否定を表す助辞〕

続きを読む "語彙の学習(3)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(2)

021ฉัน チャn あたし/ぼく

022
หนู ヌー あたし(女性)

023
เธอ トゥー 君/あなた,彼女

024
ท่าน タn あなた(二人称),あの方(三人称)

025
พวก プアk(複数を表す)

026
พวกคุณ プアkクn あなたたち

027
พวกเรา プアkラオ 私たち

028
พวกเขา プアkカオ 彼ら/彼女ら

029
ชื่อ チュー 名前,~という名である

030
ชื่อเล่น チューレn ニックネーム

031
เป็น ペn ~である

032
คือ クー ~である

033
ใช่ チャイ そうです

034
ไม่ใช่ マイチャイ ちがいます,~ではない

035
คน コn 人,~人

036
ญี่ปุ่น イープn 日本

037
ไทย タイ タイ

038
จีน チn 中国

039
อเมริกา アメーリカー アメリカ

040
เกาหลี カオリー 韓国


※ 発音には声調を表記していません。正確な発音はこちらで検索してください。

続きを読む "語彙の学習(2)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

語彙の学習(1) 

001สวัสดี サワッtディー こんにちは…

002
ครับ クラp はい,です/ですか(男性)

003
ค่ะ カ はい,です(女性)

004
คะ カ ですか?(女性)

005
หรือ ルー ~か?(疑問を表す)

006
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ インディーティーダイルーチャkクn 

                                                  初めまして(お会いできてうれしいです)

007
เช่นเดียวกัน チェnディヤオカn こちらこそ

008
ขอบคุณ コーpクn ありがとう

009
มาก マーk とても

010
ไม่เป็นไร マイペnライ どういたしまして

011
สบายดีหรือ サバイディールー お元気ですか

012
สบายดี サバイディー 元気です

013
ขอโทษ コートーt すみません

014
ลาก่อน ラーコーn さようなら

015
บ๊ายบาย バーイバーイ バイバイ

016
ผม ポm 私(男性一人称,ていねい)

017
ดิฉัน ディチャn 私(女性一人称,ていねい)

018
คุณ クn あなた(二人称,男女共通)

019
เรา ラオ 私たち

020
เขา カオ 彼,彼女


※ 発音には声調を表記していません。正確な発音はこちらで検索してください。

続きを読む "語彙の学習(1) "

| | コメント (0) | トラックバック (0)

文字と発音,文法,語彙…

文字の学習(1)~(35),声調の学習(1)~(20)をもって,文字と発音の学習が終わりました。

これでタイ語の単語を見れば,よほど例外的なものでないかぎり,正しく発音できるはずです。

でも,文字と発音というのは外国語学習の入口です。

やっとタイ語学習のスタートラインに立ったにすぎません。


なんと長い道のりだったことか! 

続きを読む "文字と発音,文法,語彙…"

| | コメント (0) | トラックバック (1)

声調の学習のまとめ(16)~(20)〈声調規則〉

③-6 第二声調記号(-)/低子音字

高声高い音で始まり高いまま発音

低子音字/平音節/声調符号なしは平声
低子音字/促音節/声調符号なし/短母音は高声
低子音字/促音節/声調符号なし/長母音は下声
低子音字/第一声調記号は下声

そして低子音字/第二声調符号は高声です。

③-7 第三声調記号(
-)/中子音字

高声高い音で始まり高いまま発音

③-8 第四声調記号(
-)/中子音字

上声低い音から高い音へ上がる音

※ 第三・第四声調記号は,中子音字にしかつきません。


④ ホーナム


声調の学習(10)で,低子音字を高子音化する「ホーナム」(導きのホー)を学習しました。

หมา(マー 犬)の,最初のことです。


そのときは声調記号がつかない例だけをあげましたが,ホーナムがついて,さらに声調記号がつく例もあります。
その場合,声調記号がつく位置は,第二文字目の低子音字の上です。
声調は,高子音字に声調記号がついたときと同じです。

〈例〉

หนึ่ง ヌーn 〈発音〉 1


は低子音字ですが,がついて高子音化。そこに第一声調記号がつき,低声になります。⑤ オーナム

低子音字を高子音字化するホーナム(
)同様に,中子音字の
[ʔ] ออ อ่างːːŋ] オー アーng 

は,低子音字を中子音化する記号としても使われます。

これを「オーナム」と言います。

ออ นำ オー ナ (導きのホー)


ただし,これが使われるのは次の4単語だけです。

すべて
の前につき,声調は低声です。

อยาก ヤーk 〈発音〉 したい 

 ※
がなければ低子音字/促音節/長母音で下声


อย่า ヤー 〈発音〉 するな 

 ※
がなければ低子音字/第一声調記号で下声


อยู่ ユー 〈発音〉 ある/(して)いる 

 ※
がなければ低子音字/第一声調記号で下声


อย่าง ヤーng 〈発音〉 のような 

 ※
がなければ低子音字/第一声調記号で下声
⑥ 子音字1文字で1音節を形成する場合


文字の学習(34)で,子音字1文字で1音節を形成する場合を学習しました。
そのとき,母音記号の表記はないながら,〔a〕の発音になりました。たとえば,

สวัสดี サワッディー あいさつ言葉


のような例です。

この場合の声調はどうなるか。
第二音節の
วัสは,低子音字/短母音/促音節ですから

声調の規則に従えば,高声(/)になるはずです。

しかし,第一音節の
が高子音字なので,

第二音節の低子音字が高子音化されます。

それで,高子音字/促音節の低声(\)になるのです。つまり,

子音字一文字(高子音字または中子音字)でできた音節+低子音字で始まる音節

の場合,第一音節は声調を失い(平声),第二音節は,第一音節が高子音字なら高子音化,第一音節が中子音字なら中子音化されます。

続きを読む "声調の学習のまとめ(16)~(20)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

声調の学習(20)


文字の学習(34)で,子音字1文字で1音節を形成する場合を学習しました。

そのとき,母音記号の表記はないながら,〔a〕の発音になりました。

たとえば,


สวัสดี サワッディー あいさつ言葉

のような例です。


この場合の声調はどうなるか。

第二音節の
วัสは,低子音字/短母音/促音節ですから

声調の規則に従えば,高声(/)になるはずです。

しかし,第一音節の
が高子音字なので,

第二音節の低子音字が高子音化されます。

それで,高子音字/促音節の低声(\)になるのです。

つまり,

子音字一文字(高子音字または中子音字)でできた音節+低子音字で始まる音節

の場合,第一音節は声調を失い(平声),第二音節は,

第一音節が高子音字なら高子音化

第一音節が中子音字なら中子音化

されます。

続きを読む "声調の学習(20)"

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2008年8月 | トップページ | 2008年10月 »